سمعک آریانا

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

بیوگرافی: کارشناسی شنوایی شناسی از دانشکاه علوم پزشکی تهران، ۲۳ سال سابقه تخصصی در مشاوره و تجویز سمعک، عضو انجمن علمی شنوایی شناسان ایران، عضو آکادمی شنوایی شناسان انگلستان (BOA)

خدمات: ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان، مشاوره سمعک، تجویز سمعک، تنظیم سمعک به وسیله ی سیستمهای REM و HIT

ساعت کار: ۲ تا ۸ شب

روزهای کاری: شنبه تا ۴ شنبه