کیلینیک شنوایی سنجی وتجویز سمعک ایمانی

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

معرفی کلینیک:

بیوگرافی تخصصی شما  (مدارک و سابقه کاری): کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی و دکترای نوروساینس. 

۱۴سال سابقه کاربالینی و تحقیقاتی .سابقه تدریس  در دانشگاه شهید بهشتی . عضو انجمن شنوایی شناسان ایران. دارای گواهی تجویز سمعک .دارای گواهی ارزیابی و توانبخشی وزوز

خدمات: تجویز و تعمیرات سمعک. ادیومتری . تمپانومتری. ABR.OAE.ارزیابی و توانبخشی وزوز توانبخشی بعد از تجویز سمعک،ساخت انواع قالب ضدآب و و ضد صوت،قالب سمعک،ارزیابی سیستم شنوایی مرکزی

ساعت کار: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۲ الی ۸ شب و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر . با وقت قبلی

روزهای کاری: همه روزه با تعیین وقت قبلی