کلینیک شنوایی و سمعک مهرگان

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

 معرفی ادیولوژیست:
۹ سال سابقه کار در کلینیک های خصوصی و بیمارستانهای میلاد و خانواده و پارسا تهران
و بیمارستان قائم کرج
عضو انجمن علمی شنوایی شناسان
– ارزیابی شنوای اطفال تا بزرگسال
– ارزیابی سرگیجه و مانور درمانی
– ارزیابی وزوز و روشهای درمانی
– تجویز و تنظیم سمعک
– تعمیرات و خدمات جانبی سمعک
– قالبهای ضد اب و ضد صوت
– باطری سمعک
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه
بعدظهرها از ساعت ۱۶تا۲۱
آرش کریمی ادیولوژیست