کلینیک شنوایی شیراز

کلینیک شنوایی شیراز

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

معرفی کلینیک: کلینیک شنوایی شیراز
 کارشناس شنوایی سنجی غربالگری نوزادان و سابقه سه سال فعالیت مطب شخصی 
خدمات: شنوایی بزرگسال و نوزاد، تجویز سمعک، ارزیابی وزوز و توانبخشی سرگیجه
ساعت کار: ۱۶ تا ۲۰ 
روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه