کلینیک شنوایی سنجی ثمین

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

معرفی کلینیک: ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک

بیوگرافی تخصصی:

نام ادیولوژیست: علی محمد سلطانی

لیسانس شنوایی شناسی ورودی 1369 دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلینیک دولتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

30 سال سابقه کاری

خدمات: انجام تستهای شنوایی و تجویز تخصصی سمعک

ساعت کار: صبح ها از ساعت 10 تا 12:30 و عصرها از ساعت 16:30 تا 21 

روزهای کاری: همه روزه بجز روزهای پنجشنبه

شنوایی سنجی یاسوج