کلینیک شنوایی سنجی ثمین

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

معرفی کلینیک: ارزیابی شنوایی و تجویز سمعک

بیوگرافی تخصصی:

نام ادیولوژیست: علی محمد سلطانی

لیسانس شنوایی شناسی ورودی ۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران

کلینیک دولتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۳۰ سال سابقه کاری

خدمات: انجام تستهای شنوایی و تجویز تخصصی سمعک

ساعت کار: صبح ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲:۳۰ و عصرها از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱ 

روزهای کاری: همه روزه بجز روزهای پنجشنبه

شنوایی سنجی یاسوج