کلنیک شنوایی فجر

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

معرفی کلینیک:

کارشناس شنوایی (سابقه ۳۰ سال)

خدمات:

خدمات سمعک و آزمایشات روتین شنوایی و ABR

ساعت کاری:

۹.۵تا۱صبحها/۵تا۸.۵ عصرها

روزهای کاری:

هر روز به غیر از عصر ۵ شنبه