سمعک آوا

5/5

خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان

تست های شنوایی بزگسالان

تجویز سمعک

 تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

معرفی ادیولوژیست

کارشناس شنوایی شناسی

-سابقه کاری ۲۷سال

-آزمایشات شنوایی شناسی ،ارزیابی ،تجویز ،ارائه سمعک و قالب گیری

-صبح از ۹تا ۱۲ عصر ۴تا۹

همه روزه غیر از تعطیلات رسمی