کلینیک شنوایی سنجی بیمارستان میلاد


خدمات مرکز

غربالگری شنوایی نوزادان
تست های شنوایی بزگسالان
تجویز سمعک
تنظیم سمعک

اطلاعات تماس و آدرس

دکترمریم صادقی جم (دکترای تخصصی شنوایی شناسی)

کلینیک تخصصی شنوایی سنجی و تجویز سمعک بیمارستان میلاد از مراکز برتر شنوایی سنجی شهر تهران است که کلیه آزمایش های غربالگری شنوایی نوزادان وتست های شنوایی بزگسالان و همچنین تجویز و تنظیم سمعک را انجام میدهد
انجام کلیه ی ارزیابی های سیستم شنوایی نوزادان و بزرگسالان شامل تست های:
  •  TEOAE-DPOAE-AABR-ABR-ASSR-ECOCHG-VEMP
  • ادیومتری-تیمپانومتری-رفلکس آکوستیک-بررسی وزوز گوش
  • مشاوره .تجویز و تنظیم انواع سمعک های هوشمند و فرا هوشمند
  • انجام کلیه خدمات تعمیر و سرویس سمعک های جدید و قدیمی
  • ساخت انواع قالب های محافظ و پشت گوشی
همه روه به جز ایام تعطیل از ساعت 8صبح الی 17 عصر