بیش از 140 سال پیش در سال 1878 اولین سمعک دنیا به نام PHONOPHOR توسط آقای ورنر زیمنس با مشاهده مشکلات افراد کم شنوا اختراع گردید. کمپانی زیمنس به عنوان اولین شرکت در تولید تجهیزات کمک شنوایی و دستگاههای ارزیابی شنوایی همواره در عرصه فن آوری پیشتاز بوده و راهکارهای خاص و فراتر از انتظار را در اختیار کاربران خود قرار داده است.کمپانی زیمنس به عنوان اولین شرکت در تولید تجهیزات کمک شنوایی و دستگاههای ارزیابی شنوایی همواره در عرصه فن آوری پیشتاز بوده و راهکارهای خاص و فراتر از انتظار را در اختیار کاربران خود قرار داده است.

۱۰۰% اورجینال

S I G N I A

۱۰۰% اورجینال

R E X T O N

۱۰۰% اورجینال

A | & | M

۱۰۰% اورجینال

D E L T A X

۱۰۰% اورجینال

R A Y O V A C

۱۰۰% اورجینال

H O M O T H

۱۰۰% اورجینال

G R A C E | M E I C A L