Showing all 4 results

نمایش 9 24 36

باتری سمعک ۱۰

اندازه باتری های سمعک سمعک ها در اندازه ها و سبک های مختلف و با نیازها و قدرت های مختلف

باتری سمعک ۱۳

باتری سمعک شماره ۱۳ استفاده از سمعک برای افراد ناشنوا یکی از الزامات است تا بتوانند مانند افراد عادی صداها را تشخیص

باتری سمعک ۶۷۵

باطری سمعک شماره ۶۷۵ یکی از مهم ترین اجزای سمعک باطری است. سمعک ها مدل و اندازه های مختلفی دارند