لوازم جانبی سمعک زیمنس

باتری

زیمـنس نمـاد بالاتـرین سـطح کیفـیت و اطـمـینـان

بیشتر بدانید

شارژر

دیگر نگران تعویض باتری سمعک خود نباشید. بسیاری از سمعک های زیمنس با قابلیت شارژ مجدد طراحی شده اند.

بیشتر بدانید