www
 

۳ مارس: روز جهانی شنوایی

روز جهانی شنوایی هر سال در تاریخ ۳ مارس مصادف با ۱۳ اسفند ماه با هدف افزایش آگاهی در جلوگیری از ناشنوایی و کم شنوایی و ارتقای بهداشت گوش و شنوایی در سراسر جهان  برگزار می شود. هر سال سازمان بهداشت جهانی  این روز را با هدف و فعالیت های مختلف از جمله چاپ بروشور و پوستر با شعار hear the future برگزار می کند. تعداد زیادی از کشورها عضو در سال های اخیر فعالیت های گسترده ای در این رمینه داشته اند.  در سال ۲۰۱۸ روز جهانی شنوایی در دفتر مرکزی این سازمان در ژنو برگزار شد.
 
روز جهانی شنواییپیام های کلیدی این رویداد:
کاهش افت شنوایی در جهان بر اساس پیش بینی های آماری
ضرورت تلاش برای پیشبرد پیشگیری های لازم
اطمینان از دسترسی افراد کم شنوا به خدمات توانبخشی مورد نیاز و ابزار ارتباطی

 

دوشنبه 14 اسفند 1396  12:36

تعداد بازديد از اين خبر : 502