درباره شنوایی و کم شنوایی :

برای آشنایی با علل تاثیرگذار در افت شنوایی و قابلیت سمعک های زیمنس در  بازگرداندن شنوایی ، مهم است تا  با عملکرد همزمان گوش و مغز که ما را قادر به شنیدن می کنند، بیشتر آشنا شوید.

چگونه می شنوییم؟

چگونه می شنویم

برای آشنایی با افت شنوایی لازم است تا  با نحوه عملکرد سیستم شنوایی  آشنا شوید.

 بیشتر بدانید

درباره افت شنوایی

درباره افت شنوایی

افت شنوایی به انواع مختلف بر روی شنوایی تاثیر می گذارد.

 بیشتر بدانید

وزوزگوش

وزوز گوش

اطلاعاتی سودمند، راه کارهای کاربردی و نکاتی کارآمد درباره وزوز گوش (تینیتوس)

 بیشتر بدانید

شنوایی و تعادل

وزوز گوش

حفظ تعادل به هماهنگی دستگاه های حسی، عصبی و عضلانی-اسکلتی نیازمند است .

 بیشتر بدانید