آزمایش شنوایی کودکان:

آزمایش شنوایی کودکان

آزمایش شنوایی کودکان چالش ها و دشواری هایی در پی دارد: کودک ممکن است بسیار کوچک باشد و نتواند دستورالعمل های شما را عملی کند، خیلی کوچک برای یک جا نشستن، یا اینکه اصلا حوصله یکجا نشستن را نداشته باشد. این همان دلایلی است که متخصصین شنوایی شناس تلاش می کنند تا تکنیک هایی ارایه دهند تا هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ عاطفی برای کودکان مناسب باشد و کودک به هنگام آزمایش احساس راحتی و آرامش کند.

شنوایی سنجی سابجکتیو:

شنوایی سنجی سابجکتیو

تشخیص و درمان بر اساس حس شنوایی سنجی صدا صورت می گیرد

  بیشتر بدانید

شنوایی سنجی ابجکتیو:

شنوایی سنجی ابجکتیو

متداول ترین روش برای تست شنوایی نوزادان

 بیشتر بدانید

تست شنوایی نوزادان:

تست شنوایی نوزادان

از هر هزار کودک نوزاد، دو کودک با افت شنوایی مادرزاد متولد می شود.

 بیشتر بدانید

اودیوگرام برای کودکان:

اودیوگرام برای کودکان

اودیوگرام نموداری است که تست شنوایی بر روی آن به نمایش در می آید.

 بیشتر بدانید

درباره غربال گری:

درباره غربال گری

 

  بیشتر بدانید